دل نوشته

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

زندگی در بندگی

Posted by in دسته‌بندی نشده

زندگی در بردگی شرمندگی است معنی آزاد بودن زندگـی است ســر كه خـــم گردد به پای ديگران بر تن مـردان بــود بــار گــران بنده ی حق در جهـــان آزاده اســت مســت وی ، فارغ زجام و باده است

0

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

هر روز

Posted by in دسته‌بندی نشده

به هرکسی که می رسی ، می گوید: آدم فقط یکبار عاشق می شود؛ دروغ است… تو باور نکن… مثلاً خود من، هر روز، دوباره، عاشقت می شوم…

0
[uniplace_links]