محبت و عشق است که باقی می ماند

Posted by in دسته‌بندی نشده

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد،

چنان عشق بور

که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود…

و طوری خوب زندگی کن

که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود…!

این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم…

پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن…

می دانی..!

روزها بلاخره به شب می رسند.

تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من…