کی می شود بیایی

Posted by in دسته‌بندی نشده

Image result for ‫انتظار‬‎

در هیاهوی گیج این دنیا

هر چه را خواستم کنارم هست!

جز تو که نیستی نمی آیی

به حضورت نیازمندم باز

من_فقط_یک_حاجت_دارم