دل نوشته

نرم افزار پخش مويرگي - پلاک خوان - گيت کنترل تردد

نرم افزار پخش مويرگي - پلاک خوان - گيت کنترل تردد

انسان سازی

Posted by in دسته‌بندی نشده

از آدم ها بت نسازید!!! این خیانت است… هم به خودتان، هم به خودشان! خدایی می شوند که خدایی کردن نمی دانند و شما در اخر می شوید سر تا پا کافر خدای خود ساخته

0
دانلود شریت