نوروز مبارک

Posted by in دسته‌بندی نشده

الهی

در عطای عیدانه به کرم خود بنگر نه طاعت من

که آنچه تو را شاید از هیچکس برنیاید

نوروزتان مبارک