دل نوشته

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

زندگی در بندگی

Posted by in دسته‌بندی نشده

زندگی در بردگی شرمندگی است معنی آزاد بودن زندگـی است ســر كه خـــم گردد به پای ديگران بر تن مـردان بــود بــار گــران بنده ی حق در جهـــان آزاده اســت مســت وی ، فارغ زجام و باده است

0

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

هر روز

Posted by in دسته‌بندی نشده

به هرکسی که می رسی ، می گوید: آدم فقط یکبار عاشق می شود؛ دروغ است… تو باور نکن… مثلاً خود من، هر روز، دوباره، عاشقت می شوم…

0

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

نرم افزار پخش مويرگي

محبت و عشق است که باقی می ماند

Posted by in دسته‌بندی نشده

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد، چنان عشق بور که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود… و طوری خوب زندگی کن که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود…! این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم… پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن… می دانی..! روزها بلاخره به شب می رسند. تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من…

0