دل نوشته

نرم افزار پخش مويرگي - پلاک خوان - گيت کنترل تردد

نرم افزار پخش مويرگي - پلاک خوان - گيت کنترل تردد

هر روز

Posted by in دسته‌بندی نشده

به هرکسی که می رسی ، می گوید: آدم فقط یکبار عاشق می شود؛ دروغ است… تو باور نکن… مثلاً خود من، هر روز، دوباره، عاشقت می شوم…

0