محبت و عشق است که باقی می ماند

Posted by in دسته‌بندی نشده

طوری بخند که حتی تقدیر شکستش را بپذیرد، چنان عشق بور که حتی تنفر راهش را بگیرد و برود… و طوری خوب زندگی کن که حتی مرگ از تماشای زندگیت سیر نشود…! این زندگی نیست که می گذرد ما هستیم که رهگذریم… پس با هر طلوع و غروب لبخند بزن مهربان باش و محبت کن… می دانی..! روزها بلاخره به شب می رسند. تا رسیدن شب از گذشت روزت راضی باش دوست من…