نوروز مبارک

Posted by in دسته‌بندی نشده

الهی در عطای عیدانه به کرم خود بنگر نه طاعت من که آنچه تو را شاید از هیچکس برنیاید نوروزتان مبارک